Skigard og planering i Elverum

En skigard setter et særpreg på omgivelsene.

Skigarder setter opp ved hus og hytter.

Skigarden er et vakkert og miljøvennlig gjerde med lange tradisjoner i Norge. Skigarden glir naturlig inn i kulturlandskapet, og skaper et særpreget miljø.

Be om pristilbud

kulturhåndverk

Vi har med vår lange erfaring og interesse for kulturhåndverk, opparbeidet oss en kunnskap som vil gi deg et resultat du blir fornøyd med.

Introduksjonspris

En skigard gir mye glede og særpreg i miljøet. I sommer har vi introduksjonspris - 270 kr pr. meter. Vi er behjelpelige med montering og oppsett og veiledning. Staver kan leveres både med og uten impregnering.

Skiene

Ekte skier består av kløyvde stammer av rett tynningsgran. Andre treslag, f.eks. furu, kan benyttes der tilgangen er bedre. Stammene kvistes, deles i lengder på ca. 2 meter og kløyves. Kløyving kan utføres med øks og kiler eller med redskap tilpasset traktorens 
hydraulikksystem.